İçeriğe Geç

e-bebek Çözüm Odaklı Liderlik İlkeleri

1-”Bebekoloji Felsefesi”ni benimser ve benimsetir

ebebek çalışanları, şirketin önceliğine bebekoloji felsefesini koyar ve bebeveynin istek ve beklentilerine göre hareket eder. Bebeveyn gibi düşünmeyeve onları anlamaya çalışır,tüm davranış ve kararlarında bu felsefeyi odağına alır.

2-Daima büyük resmi görür ve gelecek odaklıdır

ebebek çalışanları, şirketin nereye gitmek istediğini, hedeflerini net olarak görür, bilir ve bu hedefe gidebilmek içinsadece kendi işindeki değil, diğer işlerdeki sorumluluklarını da görür vehisseder, farklı bölümlerden gelen fikir ve desteklere açıktır.İşlere bütünsel bakar ve büyük resmi görebilir. Tuğla üstüne tuğla koyarken büyük bir yapı inşa ettiğini bilir, yapının son halini hayal ederek çalışır.

3-Yalınlıktan ödün vermeden yeni fikir ve önerilerin önünü açar

ebebek çalışanları, ebebek’i geleceğe taşıyacak yeni fikir ve önerileri yalınlık prensibinden vazgeçmeden “neden olmasın” diye yaklaşarak anlamaya çalışır, destekler vebu önerilerin ebebek kültürü içinde hayat bulabilmesi ve çoğaltılabilmesi için çalışır, bunun için sistemler kurar. Gündem ve yenilikleri yakından takip eder, karmaşayı yalınlaştırarak kendisini ve ekiplerini daima günceller,değişimi yönetebilir.

4-Soğukkanlı ve sabırlıdır

ebebek çalışanları, hayallerini gerçekleştirebilmek için öncelikle gelecek hedeflerinden beslenir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için soğukkanlı bir şekilde, telaşa kapılmadan, acele etmeden,kararlılıkla,sabır ve sebatla işinisonuna kadar götürür, verdiği sözde durur.

5-Daima hem öğrenci hem de öğretmendir

ebebek çalışanları, her daim öğrenmeye açık ve heveslidir, daha iyisini yapabilmek için bugünü sorgular.Bebeveyni daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarını keşfetmek için işinin özünü önce sahada öğrenir, sahada yetişerek bebekoloji felsefesini, ebebek kurumsal davranış kalıplarını ve etik kodlarını benimser ve benimsetir. En iyi öğrenme metodunun bildiklerini başkalarına öğretmekten geçtiğine inanır ve eğitimci şapkasını hiç çıkartmaz. Öğrenen organizasyonun devamı için, bulunduğu pozisyondan bağımsız olarak kurum kültürüne uygun en iyi yetenekleri seçmeye çalışır, bu kişilerin yetişmesi için uygun koşullarısağlar ve yetişmelerinde etkin rol oynar.

6-Daima daha iyiye odaklanır

ebebek çalışanları, daha iyinin bitmeyen bir yolculuk olduğunu bilir ve ona göre davranır. Bir işi yaparken varsayımlarla hareket etmekten kaçınarak sayısal verileri kullanır, sistematik bir şekilde analiz yapar, neden sonuç ilişkilerini kavrarve sonuca ulaşır. Kısıtlı kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilirçevre bilinci ile hareket eder.

7-Tutkulu ve samimidir

ebebek çalışanları, işlerini tutku ile yapar, bu tutkularını ekiplerine ve çevrelerine aşılama gayreti ile samimiyetle çalışır. Enerjiktir, sadece masa başında iş delege etmez, sahaya inerek işe bizzat dahil olur.

8-Biz bilinci ile hareket eder

ebebek çalışanları, asla “ben bilirim” demez, “biz biliriz ve yapabiliriz” kabulüile çalışır, mütevazi, nazikve yapıcıdır. Fikir ayrılığına düştüğünde ve tartışmalarda, haklı çıkmak için uğraşmaz, çözümve uzlaşı içinçaba harcar. Başkalarının başarılarını takdir eder.

9-Etkin bir dinleyicidir

ebebek çalışanları, etkin bir dinleyici olma gayreti gösterir. Anlaşabilmenin ve iyi bir iletişim kurmanın önkoşulunun iyi bir dinleyici olmaktan geçtiğine inanır. Ekiplerini de bu yönde geliştirir, can kulağı ile dinleme ve anlamanın değerli olduğu bir kültür oluşturur.

10. Karşılaşılan her durumda önce kendi sorumluluğunu arar

ebebek çalışanları, sorumluluk sahibidir. Bir sorun karşısında suçlu aramaz,mazeretve gerekçe üretmez. Probleme ilişkinönce kendi sorumluluğua odaklanır, sorunla yüzleşip hataları öğrenme fırsatı olarak görerek yapıcı bir yaklaşımlaçözüme gitme yolunu seçer. Mevcut işleri ile ilgili bir hata yaptığında erdemle hatasını kabul eder,bunu bir öğrenme olarak görür.